770 12345

12 uker ventetid

for uprioriterte pasienter

Våre medarbeidere

Sigrun Hveding

Sykepleier

Kand. med. Antwerpen Belgia 1987. Praksis fra Harstad Kommune, Diagnosestasjonen og som underordnet lege ved medisinsk avdeling Harstad sykehus.


1994-1997 ansatt ved Hjertemedisinsk avdeling Universitets-sykehuset i Nord-Norge.


Spesialist i indremedisin i 1996 og spesialist i hjertesykdommer i 1997. Fra samme år ansatt som overlege ved medisinsk avdeling Harstad sykehus med ansvar for medisinsk intensivavdeling og hjertepost samt pacemaker-implantasjoner.


Gikk ut av avdelingen og startet Hjerteklinikken i januar 2004.


E-postadresse: kurt.anker.hofsoy@hjerteklinikken.nhn.no


Kurt Anker Hofsøy

Overlege

Sigrun var utdannet sykepleier i 1994. Hun tok videreutdanning i intensivsykepleie 1998-99.


Har hatt lang ansettelse ved sykehus med erfaring fra blant annet overvåknings-, intensiv- og lungeavdeling og medisinsk poliklinikk.


Sigrun ble ansatt ved Hjerteklinikken i 2014.

Kristin Fossheim

Sykepleier

Kristin var utdannet sykepleier i 1998.


Hun har blant annet erfaring fra arbeid som hjemmesykepleier, som apotekstekniker ved sykehusapotek og som sykepleier på rehabiliteringsavdeling ved sykehus.


Kristin ble ansatt ved Hjerteklinikken i begynnelsen av 2015.