Velkommen til Hjerteklinikken i Harstad

770 12345

20 uker ventetid

for uprioriterte pasienter

Våre medarbeidere

Kand. med. Antwerpen Belgia 1987. Praksis fra Harstad Kommune, Diagnosestasjonen og som underordnet lege ved medisinsk avdeling Harstad sykehus.


1994-1997 ansatt ved Hjertemedisinsk avdeling Universitets-sykehuset i Nord-Norge.


Spesialist i indremedisin i 1996 og spesialist i hjertesykdommer i 1997. Fra samme år ansatt som overlege ved medisinsk avdeling Harstad sykehus med ansvar for medisinsk intensivavdeling og hjertepost samt pacemaker-implantasjoner.


Gikk ut av avdelingen og startet Hjerteklinikken i januar 2004.


E-postadresse: kurt.anker.hofsoy@hjerteklinikken.nhn.no


Kurt Anker Hofsøy

Overlege

Kristin Fossheim

Sykepleier

Kristin var utdannet sykepleier i 1998.


Hun har blant annet erfaring fra arbeid som hjemmesykepleier, som apotekstekniker ved sykehusapotek og som sykepleier på rehabiliteringsavdeling ved sykehus.


Kristin ble ansatt ved Hjerteklinikken i begynnelsen av 2015.

Sarah Maria Hofsøy

Sekretær/Assistent

Sarah er utdannet i reiselivsledelse fra Sveits og har jobbet som medarbeider i Hjerteklinikken i 10 år. Fra 2014 har hun jobbet fast på kontoret som ekstrahjelp. Fra august 2017 ble hun fast ansatt som assistent/sekretær ved Hjerteklinkken.