770 12345

12 uker ventetid

for uprioriterte pasienter

Priser for konsultasjon

Offentlig godkjente takster

Egenandel: 345 kr

Materiellkostnader; takst 10B


Ved EKG taking tilkommer takst 701A på 54 kr som inngår i frikortordningen.

EKG: 90 + 54 = 144 kr

Arbeidsbelastning + EKG: 90 + 54 = 144 kr


Ultralydundersøkelse; 90 kr

24 timers blodtrykk: 90 kr

24 timers EKG: 90 kr

Pusteprøve: 90 kr

Blodprøve: 54 kr


En vanlig full konsultasjon med arbeidsbelastning og ultralyd av hjertet kommer på 345 kr + 90 kr x2 + 54 kr, tilsammen 579 kr.