Velkommen til Hjerteklinikken

Kort fortalt om Hjerteklinikken

Ved Hjerteklinikken foretar vi utredning og foreslår behandlingsmessige tiltak innenfor et bredt spekter av pasienter med hjerte- medisinske problemstillinger. Vi foretar også utredning av barn med hjertebilyder og mistenkt medfødte hjertefeil og pasienter etter hjerneslag for å utelukke blodpropp utgående fra hjertet.

Vi har mulighet til å ta pasienter til øyeblikkelig hjelpstime og på kort varsel. Vi driver også en fleksibel kveldspoliklinikk.

Vi er en del av det offentlige helsevesenet og det kreves henvisning fra lege

undefined Vi utreder:

  • Brystsmerter med spørsmål om hjertekrampe
  • Hjertesvikt
  • Hjerteklaffesykdom
  • Blodtrykkssykdom
  • Hjerterytme forstyrrelser
  • Kontroller av hjertestartere og pacemakere
  • Barn med medfødte hjertefeil
  • Hjerneslagpasienter

undefined Beliggenhet

Vår besøksadresse er Sjøgata 3, 9405 Harstad. Lokalene ligger i Rasch-Tellefsen- bygget i 3.etasje. Inngangen er i fronten av bygget, rett over hurtigbåtkaien og 50 meter fra bussterminal og taxiholdeplass.

Nærmere informasjon om parkeringsmuligheter finner du på vår kontaktside.