Velkommen til Hjerteklinikken

Aktuell informasjon til pasienter om forholdsregler pga. Coronavirus Covid-19

Gi beskjed og ikke møt til time dersom du har:

 • luftveissymptomer
 • symptomer på koronavirus Covid 19
 • testet positivt på Covid 19
 • er i karantene
 • vært i nærkontakt med person mistenkt smittet med Covid 19

Hjerteklinikken i Harstad tilpasser slik at vi ikke får for mange pasienter på venterommet. Vi håndhilser ikke, og bruker munnbind og handsker siden vi ikke kan overholde 1 meter avstand under hele konsultasjonen. Utstrakt bruk av antibac og desinfiserer kontaktflater utstyr mellom hver pasient. Vi presiserer viktigheten av å overholde avstand minimum 1 meter på venterom. Vi følger ellers folkehelseinstituttets hjemmeside og råd: http://www.fhi.no.

Kort fortalt om Hjerteklinikken

Ved Hjerteklinikken foretar vi utredning og foreslår behandlingsmessige tiltak innenfor et bredt spekter av pasienter med hjerte- medisinske problemstillinger. Vi foretar også utredning av barn med hjertebilyder og mistenkt medfødte hjertefeil og pasienter etter hjerneslag for å utelukke blodpropp utgående fra hjertet.

Vi har mulighet til å ta pasienter til øyeblikkelig hjelpstime og på kort varsel. Vi driver også en fleksibel kveldspoliklinikk.

Vi er en del av det offentlige helsevesenet og det kreves henvisning fra lege

undefined Vi utreder:

 • Brystsmerter med spørsmål om hjertekrampe
 • Hjertesvikt
 • Hjerteklaffesykdom
 • Blodtrykkssykdom
 • Hjerterytme forstyrrelser
 • Kontroller av hjertestartere og pacemakere
 • Barn med medfødte hjertefeil
 • Hjerneslagpasienter

undefined Beliggenhet

Vår besøksadresse er Sjøgata 3, 9405 Harstad. Lokalene ligger i Rasch-Tellefsen- bygget i 3.etasje. Inngangen er i fronten av bygget, rett over hurtigbåtkaien og 50 meter fra bussterminal og taxiholdeplass.

Nærmere informasjon om parkeringsmuligheter finner du på vår kontaktside.