Priser for konsultasjon

På denne siden finner du priser for våre konsultasjoner.

Offentlig godkjente takster

Egenandel: 375 kr
Materiellkostnader; takst 10B (95 kr):

Ved EKG taking tilkommer takst 701A på 59 kr som inngår i frikortordningen.

EKG: 95 + 59 = 154 kr
Arbeidsbelastning + EKG: 95 + 95 + 59 = 249 kr
Ultralydundersøkelse; 95 kr
24 timers blodtrykk: 95 kr
24 timers EKG: 95 kr
Pusteprøve: 95 kr
Blodprøve: 59 kr

Vanlig full konsultasjon: 624 kr

En vanlig full konsultasjon med arbeidsbelastning og ultralyd av hjertet kommer på 375 kr (Egenandel) + 95 kr (Materialkostnader) +95 kr (Ultralyd av hjertet) + 59 kr (Blodprøve), tilsammen 624 kr.

Vanlig full konsultasjon med pusteprøve: 719 kr

En vanlig full konsultasjon med arbeidsbelastning og ultralyd av hjertet og i tillegg pusteprøve kommer på 375 kr (Egenandel) + 95 kr (Materialkostnader) +95 kr (Ultralyd av hjertet) + 59 kr (Blodprøve) + 95 kr (Pusteprøve), tilsammen 719 kr.