Priser for konsultasjon

På denne siden finner du priser for våre konsultasjoner.

Offentlig godkjente takster

Egenandel: 375 kr
Materiellkostnader; takst 10B (102 kr):

Ved EKG taking tilkommer takst 701A på 59 kr som inngår i frikortordningen.

EKG: 102 + 59 = 161 kr
Arbeidsbelastning + EKG: 102 + 102 + 59 = 263 kr
Ultralydundersøkelse; 102 kr
24 timers blodtrykk: 102 kr
24 timers EKG: 102 kr
Pusteprøve: 102 kr
Blodprøve: 59 kr

Vanlig full konsultasjon: 638 kr

En vanlig full konsultasjon med arbeidsbelastning og ultralyd av hjertet kommer på 375 kr (Egenandel) + 102 kr (Materialkostnader) + 102 kr (Ultralyd av hjertet) + 59 kr (Blodprøve), tilsammen 638 kr.

Vanlig full konsultasjon med pusteprøve: 740 kr

En vanlig full konsultasjon med arbeidsbelastning og ultralyd av hjertet og i tillegg pusteprøve kommer på 375 kr (Egenandel) + 102 kr (Materialkostnader) + 102 kr (Ultralyd av hjertet) + 59 kr (Blodprøve) + 102 kr (Pusteprøve), tilsammen 740 kr.

(Sist oppdatert: 09.januar 2023)